Master Design - Film-serie gekeken

Serie bekeken: Abstract: The Art of Design

Deze serie was relevant voor mijn onderzoek omdat het inzicht geeft in het werkproces van de bekende mensen in de ontwerp wereld en hoe zij een proces inrichten. Hoe zij te werk gaan, wat hen motiveert en waar ze tegen aan zijn gelopen. Het gaat ook hier om het stellen van vragen en het oplossen van problemen. Dit is weer handig voor mij als ontwerper omdat ik hier weer van kan leren en dit kan toepassen binnen mijn eigen ontwerp. Een aantal van deze afleveringen waren essentieel voor de koers van mijn onderzoek.

Zo was de essentie van de Architecture Bjarke Ingels zijn aflevering dat je niet moet kijken naar wat je niet hebt en wat de beperkingen zijn, maar gebruik dat wat er is en werk van daaruit[1]. Dit is iets wat mij heeft geholpen om niet langer te focussen op hoe ik mijn oplossing ook voor andere moet maken. Ik moet het vanuit mijn werksituatie doen, door voor mijn werkproces een methode vinden, kan ik deze (waarschijnlijk) ook gaan toepassen binnen andere werkprocessen. Vanuit mijn eigen kracht werken en van daaruit een proces ontwikkelen, wordt het uiteindelijk vanzelf door anderen opgepakt.

In eerste instantie wilde ik een oplossing zoeken voor alle online creatieve werkprocessen. Vervolgens kwam ik er achter, door een gesprek met een mede student, dat ik beter kan kijken hoe dit binnen mijn eigen werkproces zit en van daaruit te werken, maar nog zette ik mijzelf buiten dit onderzoek om zo objectief te kunnen oordelen. Ik ben er nu achter (onder andere door de woorden van Ingels) dat, door mijzelf centraal te zetten in het onderzoek ik ook zelf data kan leveren die kan leiden tot een onderzoek. Mijn standpunt waar vanuit ik onderzoek doe is dus steeds verder verschoven (zie de afbeelding hieronder).

Design Research - Waar ik sta

Ook Paula Scher (een Amerikaanse grafisch ontwerpster) haalt een punt aan dat relevant is voor mijn onderzoek. Zei zegt namelijk: ”Ik ontwerp niet iets om antwoord te geven, maar laten vragen te laten stellen.”[2] Ik heb namelijk veel moeite om bij mijn vraag te blijven. Ik heb de neiging om af te dwalen en iedere keer nieuwe oplossingen te bedenken. Zoals als zij hier zegt moet dat niet mijn doel zijn. Ik moet geen antwoorden ontwerpen, maar vragen. Daarbij moet ik, zoals zij het zegt, “Design moet rekening houden met menselijk gedrag.” Ik moet dus iteraties ontwerpen met andere ontwerpers waarbij ik mij vraag iedere keer centraal zet. Door dit te doen test ik de vraag binnen het menselijk gedrag van ontwerpers, kan ik kijken of deze iteraties werken en moeten deze ook weer leiden tot nieuwe vragen.

Een ander punt waarom dit ook een interessante serie voor mij is omdat ik de omgang met opdrachtgevers een moeilijk punt vindt. Je wilt altijd een juiste balans vinden tussen de opdrachtgever tevreden houden en je werk verdedigen. Volgens Thinker Hatfield (Amerikaans ontwerper voor Nike) hebben mensen moeite met het onbekende. Wat enthousiasme genereerd, maakt dat mensen opletten en wat zorgt voor doorbraken is de ontwrichting van een goed idee af te dwingen[3]. Ook Paula Scher vertelt hierover. Zij zegt namelijk dat er is geen bewijs of iets werkt, er is alleen dat wat hoe mensen iets subjectief kunnen waarnemen. In de grafiek hieronder geeft ze een duidelijk beeld van hoe het enthousiasme werkt met een opdrachtgever.

Diagram of a meeting | From Paula Scher

Je wilt een opdrachtgever verrassen en enthousiasmeren met je product, maar ook behoeden voor verkeerde ontwerp keuzes. En daar komt het punt verrassen ook weer in terug. Een onderdeel dat ik al eerder heb onderzocht en hier wordt dus ook een connectie gemaakt tussen de opdrachtgever en de ontwerper. Hoe ik dit verder in mijn onderzoek meeneem weet ik nog niet precies, maar ik denk wel dat haar grafiek hier bij kan helpen.

 

[1] S1, Ep4 – 10 Feb. 2017 – Bjarke Ingels: Architecture

[2] S1, Ep6 – 10 Feb. 2017 – Paula Scher: Graphic Design

[3] S1, Ep2 – 10 Feb. 2017 – Tinker Hatfield: Footwear Design

 

 

Bekijk alle afleveringen terug op Netflix.

< Terug naar het overzicht

Master Design - Proces vlog

Proces vlog #4: Hidden Design

In deze vlog zie je mijn uitwerking van eerste stap van mijn Hidden Design. Hidden Design is een ontwerpmethode ontwikkeld door Afdeling Buitengewone Zaken en deze ondersteunt de ontwikkeling van complexe systemen en diensten en aansluit bij de maatschappij.

Uitdaging

Op zoek gaan naar het framework waarbinnen je elkaar kunt verrassen.

Eerste hidden design iteratie

Aanpak:

 • Met ontwerpers kijken hoe ze verbetering binnen eigen werk kunnen vinden met hulp van een collega.
 • Zelfde disciplines
 • Met eigen werk

Hierbij kwam naar voren:

 • Er zijn verwachtingen vooraf, voldoe je hier aan of ga je zelfs een stap je verder dan zorgt dit voor een positieve verassing. Voldoe je hier niet aan dan werkt het negatief.
 • Een te grote verandering kan negatieve verassing zijn.
 • Een te vage verandering, of eentje waarvan niet duidelijk is wat het nut ervan is zorgt voor een negatieve verrassing.

Tweede hidden design iteratie

Aanpak:

 • Met ontwerpers kijken naar waar de verschillen liggen bij het ontwerpen
 • Verschillende disciplines
 • Een dezelfde opdracht

Hierbij kwam naar voren:

 • Het moment waarop de verandering plaats vindt is van belang als het op verassing aankomt.
 • Een te grote verandering kan een positieve verassing zijn. Dan speelt tijd hierbij van groot belang, omdat het mensen de tijd geven de verandering te accepteren.
 • De associatie/voorkennis is ook van invloed op de verassing

Wat was prettig

Controle over de setting

Een volgende stap zou zijn

Te focussen op de verschillen, zowel in het werk als in de karakters van de participanten. Meer de extreme opzoeken en kijken wat er dan gebeurd. Een random timing toevoegen aan de opdracht waarbij er steeds het werk van de ander afgemaakt moet worden.

Verrassing voorlopig conclusie

Het zit hem in het onverwachte. Dat betekent dat er vooraf een verwachting is waar aan moet worden voldaan of moet worden overstegen.

Een verrassing kan zijn:

 • Iets met een andere invalshoek
 • Een nieuw element dat wordt toegevoegd

Punten die van belang zijn bij verrassing:

 • Het moment waarom de verrassing plaats vindt.
 • Associatie/voorkennis
 • Relatie t.a.v. elkaar (karakters)

Ook heb ik tijdens mijn hidden design gezegd dat ik er vanuit ga dat magie in een creatief online werkproces zit door een drietal punten: verrassen, stimuleren, hoger niveau brengen. In de aankomende vervolgstappen zal ik verder uitzoeken wat deze definities precies voor mij inhouden, om hier vervolgens mijn vervolgstappen aan te toetsen.

< Terug naar het overzicht