Master Design - Opdracht

Schets van de mijn huidige workflow

Naar aanleiding van mijn tweede Design Sessie ben ik mijn eigen workflow gaan schetsen. Deze schets van mijn werkproces zal als basis dienen voor het toepassen van magie binnen het creatief online werkproces. Dit om zo voor mezelf een startpunt te creëren waar vanuit ik de vervolgstappen zal opbouwen. Met deze vervolgstappen bedoel ik onder andere de iteraties waarin ik deze magie momenten ga testen.

Schets - workflow tussen de verschillende spelers

 

Bij het schetsen van mijn werkproces heb ik gekeken naar de schetsen van de andere makers, wat komt overeen en wat is anders. Wat bijvoorbeeld overeen kwam was dat we allemaal starten vanuit een idee/vraag. Of we deze nu zelf bedenken of dat deze ontstaat vanuit de klant. Ook de fases waarin we het product opleveren komt overeen met die van de andere makers. Doordat deze stappen overeen komt, kon ik deze eenvoudig overnemen omdat ik zo bevestiging heb dat het bij andere het proces ook zo ingestoken is en ik uiteindelijk een generiek werkproces maak.

Iets wat niet overeen kwam, maar ik toch belangrijk vond om mee te nemen is het leggen van connecties nadat het idee/vraag is ontstaan. Ik wilde dit wel meenemen, omdat ik het binnen mijn eigen werkproces prettig vind om eerst een klein beetje onderzoek te doen naar de vraag. Zo kan ik met meer voorkennis de vervolgstappen in gaan. Of dit daadwerkelijk een goede toevoeging is weet ik nog niet, maar zal ik bij andere makers voor moeten leggen om te kijken hoe zij hier tegenover staan.

Binnen dit werkproces wil ik mijn nu vooral gaan richten op stap #5 en #6. Stap #5 is een groepsmoment en is het moment dat alle informatie binnen is, het team bekend is en alle spelers een eerste sessie met elkaar gaan hebben. Hier leveren alle spelers hun eerste input. Waarna vervolgens in stap #6 alleen de interactie en visueel ontwerper bij elkaar komen om de eerste stappen te zetten. Hun eerste ideeën te schetsen en  zo de eerste stap richten het eindproduct te maken. Ik wil me hier op richten omdat ik denk dat ik hier het meeste uit kan halen. Door deze eerste magie momenten optimaal in te richten denk ik dat je het project in de beginfase meteen de juiste richting opstuurt, waarna een beter eindproduct aan de klant opgeleverd kan worden.

Uiteraard kan is dit een levend document, die zich zal aanpassen op het moment dat er nieuwe inzichten ontstaan.

< Terug naar het overzicht

Master Design - Proces vlog

Proces vlog #7: Schets sessie

In deze vlog onderzoek ik de meerwaarde van schetsen tijdens de beginfase in een proces door middel van een Schets Sessie. Dit omdat ik tijdens mijn expert gesprek met Helder Mota van Unitid, mijn eerste Hidden Design en mijn tweede Design Sessie heb ik gesproken over de meerwaarde van schetsen tijdens de beginfase van het proces.

Nu was het zo dat deze mogelijkheid zich voor deed tijdens mijn eigen werkzaamheden. Hier heb ik dan ook meteen gebruik van gemaakt en heb dit geprobeerd toe te passen. De reden waarom ik deze sessie heb gedaan is omdat dit een eerste proef was die mij zou leiden naar een reeks iteraties die ik met makers wil gaan doen, zie hier het resultaat:

Deze sessie is in zekere zin “mislukt”, dat komt met name door de slechte voorbereiding. Doordat ik nu het onderdeel flow in mijn onderzoek meeneem zal ik ook moeten kijken hoe ik deze daadwerkelijk in een werksessie als deze mee kan nemen. Ook had ik meer de regie op mij moeten nemen. Dit heeft ook te maken met een stukje voorbereiding. Als ik namelijk beter in mijn hoofd zat ik had meer kunnen sturen om daadwerkelijk op zoek te gaan naar die flow.

Een volgende sessie zal dan ook meer een voorbereidde iteratie zijn waar ik kan testen welke verschillende onderdelen binnen zo’n werk sessie werken en welke niet. Hierbij zal ik moeten kijken naar variabele als materiaal, timing en voorkennis (zie de Hidden Design vlog).

Deze sessie ontstond eigenlijk spontaan en hoewel deze sessie “mislukt” was, was het voor mij een goede eerste stap. Ik weet nu bijvoorbeeld dat ik in deze setting mijn iteraties wil toepassen. Ik voelde me er erg comfortabel bij en door mezelf onderdeel van het onderzoek te maken kan ik daadwerkelijk ervaren wat er binnen zo’n sessie gebeurt en die “data” weer gebruiken bij de voortgang van de rest van mijn onderzoek.

< Terug naar het overzicht

Master Design - Website gevonden

Website gevonden: Jon Burgerman

In het kader van aan mijn tekenvaardigheden werken ben ik op zoek gegaan naar pioniers op het gebied van schetsen. Hierbij kwam ik uit bij (onder andere) Jon Burgerman. Jon Burgerman is een Britse geboren, NYC gebaseerde, artiest. Hij is beroemd om zijn onmiddellijk herkenbare tekeningen, doodles en muurschilderingen. Hij is op zoek naar improvisatie en speelt door te tekenen. Hij is een leider op het gebied van doodling en wordt vaak genoemd als de leidende figuur in de populaire ‘Doodle’ kunststijl.

Hij is ook relevant voor mijn onderzoek omdat hij heel veel schetst. Dit is iets wat in mijn expert gesprek bij Unitid ook naar voren kwam, wat je in mij derde master design vlog terug kunt zien. Dit zou ontwerpers namelijk kunnen helpen eerder dichter bij elkaar te komen. Wat is een ideale startpositie om aan een project te beginnen en hoe richt je gezamenlijk het proces in. Zoals Helder Mota in de vlog laat zien, kan schetsen hierbij misschien helpen. Dit is dan ook iets wat ik gedurende mijn onderzoek ook verder wil uitpluizen. Jon Burgerman is iemand die dagelijks schetst en heeft dan misschien hier ook iets over te zeggen.

Hoewel er echt heel veel informatie op zijn website beschikbaar is over zijn werkwijze, die ik nog lang niet allemaal heb uit kunnen pluizen, heb ik nu al het beste advies gevonden:

Research your field and get a clear idea of what you want to do and the best way to implement it … Don’t just sit there and then hope to ‘enter the commercial world’ with no preparation. And don’t forget to learn as you go on, in many ways when you start engaging with things outside of Uni your real learning has just begun…!

Bekijk vooral even de website van Jon Burgerman, zijn Instagram of YouTube kanaal.

< Terug naar het overzicht

Master Design - Proces vlog

Proces vlog #3: Expert gesprek bij unitid

In deze vlog ga ik in expert gesprek met Helder en Sophie van Unitid in Rotterdam en probeer ik te achterhalen wat je als ontwerpers van elkaar nodig hebt en hoe je de processen meer kunt verweven.

Samenvatting gesprek

Bij dit experts gesprek stonden een aantal vragen bij mij centraal:

 1. Wat kun je samen (vroeg) in het proces moet doen om ervoor te zorgen dat je als team op één lijn zit?
 2. Hoe zorg je dat je overview houdt over het hele proces?
 3. Wat zijn de overeenkomstigheden tussen visueel- en interactie ontwerpers?

In expert gesprek met Helder Mota – Visueel Ontwerpers

Dingen die je samen (vroeg) in het proces moet doen:

 • Workshop met de opdrachtgever maken en houden
 • Doelen bepalen
 • Missie van het bedrijf helder krijgen
 • Heldere richting voor het proces bepalen
 • Moodboards maken
 • Gezamenlijke schetssessies

Overview houden

Wees niet bang om terug te komen op je design, het toont sterkte geen zwakte. Om feedback vragen is belangrijk. Zeker omdat jouw focus vast ligt op een aantal punten, zijn een vers paar ogen altijd goed.

Ontwerpers die minder weten op een bepaald gebied of mensen die minder verstand van ontwerp hebben zijn ook waardevol, meer vanuit een gebruikers oogpunt. Daarom is het belangrijk dat teamleden naar elkaar luisteren.

Overeenkomstigheden tussen visueel- en interactie ontwerpers

 • Nooit design boven fucntie plaatsten en visaversa
 • Het einddoel (research en persona’s – user test)
 • We zijn allemaal ontwerpers

In expert gesprek met Sophie Crull – Interaction Ontwerper

Dingen die je samen (vroeg) in het proces moet doen:

 • Zorg dat je beide bij de briefing aanwezig bent en stel veel vragen
 • Stel goed vast wat je hoofddoel is
 • Vraag om elkaars mening
 • Je problemen, je zorgen meteen uitspreken en samen kijken naar oplossingen
 • Zorg dat je betrokken raakt bij elkaars proces, zorg dat je betrokken raakt in het project
 • Ga naast elkaar zitten en toon interesse in elkaars werk

Overview houden

Zorg dat je tegen kritiek kan en sta open voor samenwerking tussen beiden disciplines. Een visueel ontwerper kan je namelijk helpen de inhoud in lagen op te bouwen.

Maar net zo belangrijk is dat je elkaars werk aan elkaar laat zien en om feedback vraagt. Maak een connectie met je mede-ontwerper. Een persoonlijke connectie bij dit alles kan helpen.

Overeenkomstigheden tussen visueel- en interactie ontwerpers

 • In de beste teams maakt het niet uit wie wat doet, samenwerking is belangrijker
 • Alle mensen zijn interactie ontwerpers, alleen vanuit verschillende oogpunten
 • Dat je samen iets maakt dat de boodschap naar de eindgebruiker overbrengt
 • Je maakt allebei een analyse van het probleem

< Terug naar het overzicht