Master Design - Proces vlog

Proces vlog #6: Tweede Design Sessie

Na aanleiding van de Eerste Design Sessie gaan we nu een stap verder. Waar ik in de eerste sessie heel erg de koest bepaalde van mijn onderzoek. Wilde ik in deze Tweede Design Sessie gericht samen met makers (interactie- en visueel ontwerpers) kijken naar wat komt overeen en wat is generiek binnen ons werkproces?

De sessie ging ik in als een open discussie. Ik legde de vraag voor en wilde samen met de makers kijken naar een mogelijk antwoord. Gedurende deze sessie kwamen we op de “How to Draw Toast” theorie van Tom Wujec[1] (zie vlog). Deze paste eigenlijk perfect binnen de vraag en deze hebben we dan ook toegepast:

Step 1: Prepare
Ik heb de sessie netjes voorbereid door te zorgen voor een gezellige omgeving (bij mij thuis), waar de makers zich op hun gemak zouden voelen om deze discussie aan te gaan. Daarnaast heb ik voor eten en drinken gezorgd.

Step 2: Invite
Via social media (een aantal groepen met makers op Facebook) heb ik een uitnodiging uit gedaan, waarin ik vraag aan makers (interactie- en visueel ontwerpers) om samen met mij naar deze probleem stelling te kijken.

Step 3: Conduct
Tijdens de sessie heb ik me opgesteld als de “voorzitter”. Ik heb het proces bewaakt, de makers geënthousiasmeerd en heb het gesprek geprobeerd te leidden naar een mogelijk antwoord of nieuwe vragen.

Step 4: Reflect
Ik heb mijn Pitch Poster uitgeprint, zodat de makers konden zien waar ik op dit moment ben in mijn onderzoek. Hierbij heb ik uitgelicht waar we in deze sessie ons op zouden richten.

Step 5: Video
Step 6: Draw Your Challenge
Step 7: Share
(deze stappen zijn terug te vinden in de vlog)

Step 8: System
Aan deze stap zijn we niet toe gekomen, maar deze stap heb ik zelf gemaakt bij het uitwerken van mijn eigen workflow.

Een ander onderdeel wat we hebben besproken zijn de zachte omstandigheden. Iets wat ik eerder ook tijdens mijn expert gesprek met Tijn Kapteijns ook heb besproken. Hij noemde toen magie als de perfecte tijd, plaats en ruimte. De zachte omstandigheden zoals ze tijdens deze design sessie hebben besproken (zie vlog) schuurt daar erg tegenaan. Het lijkt me dus handig dat ik ga kijken of deze met elkaar te maken hebben en of ik hier een vaste definitie voor kan krijgen en deze dan vervolgens weer toetsen bij andere makers.

[1] An Introduction to Systems Thinking and Wicked Problem Solving™.
Geraadpleegd op 17 februari 2018
https://www.drawtoast.com/

< Terug naar het overzicht

Master Design - Proces vlog

Proces vlog #2: ontwerp design sessie

Afgelopen maandag heb ik een ontwerp design sessie georganiseerd waarin ik samen met makers (interactie- en visueel ontwerpers) wilde kijken naar wat de overeenkomstige factoren binnen ons vakgebied zijn, het spanningsveld tussen beiden mappen en mogelijke nieuwe ontwerp-vormen bespreken. Wat zijn de parameters? Ik wilde samen met hen gaan kijken welke verantwoordelijkheid we als ontwerpers kunnen, moeten en willen nemen.

Met de uitkomsten van deze sessie wilde ik kijken of er een nieuwe werkvorm of proces kan ontstaan die de samenwerking tussen verschillende disciplines kan vergroten.

Tijdens de sessie zijn we tot het volgende gekomen:

Uitkomst ontwerp design sessie

En deze vragen heeft het verder opgeroepen:Vragen ontwerp design sessie.jpg

< Terug naar het overzicht

Design Research - Geschreven artikel

Mapping 1.0 en eerste research

De eerste stappen zijn gezet voor de Design Research. Er is begonnen met verzamelen van de eerste artikelen, video’s en boeken. Ook is de eerste versie van de onderzoeksmap klaar (zie hieronder). Wees gerust, het is nog lang niet compleet er komen er nog veel meer.

Nu de eerste stappen zijn gezet moet ik ook meteen even reflecteren. Ik heb namelijk het gevoel dat ik meer moet divergeren. Misschien ben ik nu al te veel aan het convergeren. Het voor mij namelijk duidelijk is dat het onderzoek moet gaan over het spanningsveld tussen interactie- en visueel ontwerp, waarom het werkproces niet kan samen worden gevoegd en wat dit voor zowel de eindgebruiker als de opdrachtgever kan opleveren. Hierdoor ben ik ook al heel gericht aan het zoeken naar artikelen, video’s en boeken. Daarom denk ik dat ik mijn onderzoek moet verbreden, alleen dat is nog best moeilijk, maar daar zal intuïtie wel om de hoek komen. Intuïtie, is onderdeel van een leerproces, dit leer je door op zoek te gaan naar bronnen en steeds meer merk je wat relevant voor je is en wat niet.

Mapping grijs gebied interactie- en visueel ontwerp

Beeldcultuur

Kim de Groot en Maarten Brandenburg (beiden lid van artist collective Mona Lisa’s) gaven op donderdag 2 februari 2017 een lezing over (online) beeldcultuur. Het moest ons als studenten bij brengen dat beeld ook onderdeel is van het verhaal dat je wilt vertellen. Wat ik het meeste heb meegenomen van deze lezing is dat ze aangaven dat ons gedrag is gebaseerd op imiteren. Dit is iets wat aansluit bij interactie ontwerp. Als er namelijk iets nog niet bestaat op interactie gebied, of het is nog theoretisch, kijken we naar de wereld om ons heen en imiteren we daar elementen uit en passen dat toe op onze ontwerpen.

 

Inzoomen op het onderzoek

Een van de artikelen die ik nu aan het lezen ben is: “Customer Emotional Needs in Product Design” van H. M. Khalid en M. G. Helander. Met dit artikel probeer ik te kijken naar het emotioneel- en rationeel denken dat van toepassing is bij product design en of hier overeenkomsten zijn met webdesign. Ik probeer nu uit te zoeken hoe emotie nu al wordt toegepast en hoe hangt dit samen met het rationeel denken. Wat interessant is bij dit artikel is dat er wordt besproken dat emotie- en rationeel denken aan elkaar gelinkt zijn. Onze emotie zorgt ervoor dat wij affectieve reacties geven, daardoor reageren we snel op iets. Onze ratio zorgt ervoor dat wij cognitieve reacties geven, die ervoor zorgen dat iets langzamer tot ons doordringt.

Ook Don Norman heeft veel gezegd over emotie in designprocessen. Zo beschrijft hij in zijn boek “Emotional Design: Why We Love (or Hate) Everyday Things” de verschillende vormen van emoties waar wij als mens mee te maken krijgen. Daarnaast past hij dit toe op de verschillende alledaagse producten. Hij beschrijft ook dat het moeilijkste van emotional design is dat we geen emotie in het product kunnen stoppen, omdat het nu heel erg over product design gaat roept het ook meteen weer een heleboel vragen op. Is dit vraagstuk naar iets tijdloos te vertalen? Een van de dingen die meteen in gedachten opkomt is Artificial Intelligence (AI) hoe beïnvloed dit onze toekomst op het gebied van interactie- en visueel ontwerp? Worden wij als ontwerpers niet overbodig?

 

Multidisciplinair

Dan staat er nog een andere vraag open. Namelijk hoe komt het dat de werkprocessen van interactie- en visueel ontwerp nog zo vaak worden gescheiden, hoewel deze twee zoveel verband met elkaar hebben. Veel teams werken al wel samen met elkaar en de werkprocessen lopen ook steeds nauwer. Bij de grote bedrijven zijn deze processen echt gescheiden. De wat kleinere bedrijven voegen de werkprocessen al meer samen, maar dit gebeurd vaak uit noodzaak omdat de capaciteiten vaak minder zijn. Maar echt de processen samenvoegen, omdat het een meerwaarde heeft voor de opdrachtgever en eindgebruiker, gebeurd nog niet. Waarom niet en wat kan hier aan gedaan worden?

 

Hoe nu verder?

De volgende stappen voor het onderzoek op dit moment zijn verder verdiepen in (agile) werkprocessen, daarbij uitzoeken wat Stephen Hey (auteur van het boek Responsive Design Workflow) te zeggen heeft over processen, waarom wordt er niet meer samen gewerkt. Volgens Cennydd Bowles bestaan wireframes niet, visueel in belangrijker. Dit is een interessant statement en dus waard om uit te zoeken. Daarbij zijn Clearleft en Eend bedrijven die er minder moeite mee hebben om interactie- en visueel ontwerp te combineren, hoe doen zij dit en wat doen zij hiervoor. En als laatste is het misschien goed om te kijken naar een bedrijf als q42, hier wordt interactie en development juist samen gebracht. Wat kan hiervan worden geleerd? Natuurlijk moet daarnaast ook nog zowel het emotionele als rationele aspect van het ontwerpen verder worden onderzocht.

< Terug naar het overzicht