Master Design - Artikel gelezen

Boek gelezen: Where Good Ideas Come From

Mijn idee is dat de beste ideeën, de beste ontwikkelen en ontwerpen komen door de juiste momenten in de samenwerking te vinden. Terwijl ik hiernaar op zoek ben kwam ik het boek Where Good Ideas Come [1]van Steven Johnson tegen.

In het boek Where Good Ideas Come From laat Steven Johnson zien dat een goed idee niet altijd een flits van genialiteit is, maar een clustering van verschillende ideeën die op het juiste moment door een samenkomst van omstandigheden samenkomt. In mijn onderzoek ben ik op zoek naar de magie tussen verschillende participanten. Steven Johnson noemt dit het hebben van goede ideeën:

There are a dozen different metaphors we use colloquially to describe good ideas: we call them sparks, flashes, lightbulb moments; we have brainstorms and breakthroughs, eukeka moments and epiphanies.[2]

Hij beschrijft hierbij uitvoerig hoe innovatie tot stand komt en hoe liquid networks (vloeibare netwerken) een belangrijk onderdeel hiervan zijn. Met liquid networks bedoelt hij de vloeibaarheid tussen het hebben van een vage idee en komen tot een solide feit. Hierbij worden de verschillende links tussen ideeën samengebonden en gevormd tot een goed idee.

Zoals ik in het artikel “Boek gelezen: De weg naar Flow” beschrijf ben ik op zoek naar de krenten in de pap van ideeën. Die ideeën die ons samen brengen. Die een gewoon ontwerp omzetten in een fantastisch ontwerp. Steven Johnson laat aan de hand van the fourth quadrant [3]zien juist de samenkomst van mensen, uitkomsten en ideeën ervoor zorgt dat gewone ideeën, goede ideeën worden.

Steven Johnson studeerde semiotiek (algemene tekenleer) aan de Brown University en Engelse literatuur aan de Columbia University. Hij heeft verschillende boeken over innovatie en idee ontwikkeling geschreven. Ook schreef hij verschillende artikelen voor Wired, The New York Times en The Wall Street Journal.

Op de blog van Steven Johnson kun je meer over zijn ervaringen lezen.

[1] Johnson, S. (2012). Where Good Ideas Come Boom. Penguin Group

Noten:
[2] Johnson, S. (2012). Where Good Ideas Come. Pag. 45
[3] Johnson, S. (2012). Where Good Ideas Come. Pag. 229

Design Research - Geschreven artikel

Definitie magie

Magie is een moeilijk te vangen begrip. Toch is het belangrijk dat hier de essentie van wordt gevonden, want alleen zo kan ik achterhalen waar ik naar op zoek ben en bepalen hoe ik dit in mijn werkproces kan verwerken. In dit artikel probeer ik grip te krijgen op het begrip magie. Ik zal dit artikel zien als een levend document en aanpassen op het moment dat ik met nieuwe inzichten kom.

Online heb ik op wikipedia een beschrijving van de term magie gevonden die mij erg aanspreekt, namelijk: ‘een techniek die de mens in staat stelt […] gebeurtenissen te beïnvloeden in de subjectieve en/of objectieve werkelijkheid’[1]. Deze beschrijving is officieel van Stephen E. Flowers afkomstig uit zijn boek ‘Runes and Magic’[2]. Helaas heb ik nergens zijn boek kunnen achterhalen en dus weet ik niet in welke context de beschrijving precies stond. Echter vond ik het zo’n relevante beschrijving dat ik hem toch heb toegevoegd. Dit omdat ik in mijn onderzoek ook op zoek ben een techniek die mij in staat stelt bepaalde momenten in een creatief online werkproces te beïnvloeden.

Voor mij persoonlijk is magie de samenkomt binnen een creatief online werkproces en dan het moment hebt dat je de tijd en alles om je heen vergeet en volledig op gaat in de taak voor handen. Met de samenkomst momenten doel ik op de momenten zoals ik het in de schets van mijn huidige workflow heb uitgewerkt. Deze beschrijving lijkt erg veel op de beschrijving van het begrip flow. Echter is magie voor mij ook iets meer. Tijdens mijn expert gesprek met Tijn Kapteijns zei hij: “magie is meer magischer, spreekt meer tot het gevoel dan flow”. Hij benoemde dat het onder andere te maken heeft met de perfecte tijd, plaats en ruimte. Hier kan ik mij goed in vinden. Wat dit magische echter is, weet ik nog niet. Dit is iets wat ik de komende periode ga onderzoeken.

Los van deze omschrijving ben ik tijdens mijn onderzoek zelf ook al bezig geweest met een omschrijving van magie binnen een creatief online werkproces. Zo heb ik in mijn pitch poster benoem ik dat ik uit mijn eigen observatie weet dat magie ontstaat door de een drietal punten:

  • Stimuleren
  • Naar een hoger niveau brengen
  • Verrassen

Voor een verdere definitie van het onderdeel verrassen heb ik tijdens mijn hidden design als een stap richting een mogelijk antwoord gezet. Voor de andere punten, moet ik nog op zoek gaan om hier een duidelijkere definitie aan te kunnen geven.

 

[1] WikiPedia, Magie.
Geraadpleegd op 19 februari 2018
https://www.wikiwand.com/nl/Magie
[2] Flowers, S. E. (1986). Runes and Magic: Magical formulaic elements in the older runic tradition (Vol. 53). Peter Lang Pub Inc.

< Terug naar het overzicht

Master Design - Artikel gelezen

Boek gelezen: Zes Denkende Hoofddeksels

Op dit moment ben ik bezig met het onderzoeken van flow en hoe ik dit in een creatief online werkproces kan verwerken. Dit naar aanleiding van het lezen van Mihaly Csikszentmihalyi en zijn theorie over flow. Hij beschrijft namelijk dat flow concentratie is[1], voor mij is concentratie ook een aandachtig denkproces. Omdat in dit denkproces mensen met verschillende disciplines zitten ben ik op zoek naar een manier hoe ik alle meningen, zorgen en kennis van alle disciplines mee kan nemen, zonder dat er tekort gedaan wordt aan iemand zijn denkproces. Deze manier van denken wordt ook wel parallel denken genoemd.

Ik ben op de term parallel denken gekomen door het lezen van het boek ‘Zes denkende hoofddeksels’[2] van Edward de Bono. De Bono is een Maltese psycholoog en hoogleraar, die ook bekend staat om de term ‘lateraal denken’. Nou is de “zes hoedentheorie” niet zo zeer belangrijk voor mijn onderzoek, maar wel het parallel denken. Want parallel denken zorgt ervoor dat ideeën naast elkaar kunnen bestaan en omdat ik straks te maken krijg met twee ontwerpers die beiden ideeën hebben, zullen deze ideeën naast elkaar moeten kunnen bestaan. In mijn iteraties wil ik dan ook parallel denken inbouwen. Ik wil bijvoorbeeld dat in een van de iteraties de ontwerpers een ontwerpopdracht parallel van elkaar uitwerken en deze vervolgens presenteren. Nadat ze dit hebben gepresenteerd kunnen ze (door hun eigen “hoed”) op te zetten commentaar geven op elkaars ontwerpen.

De Bono geeft in zijn boek aan dat een denker zijn iets is wat je bent, maar dat denken ook iets is wat we kunnen leren. We kunnen niet zomaar een denker zijn. Je hebt vaardigheden nodig om dit te kunnen.[3] Want, zoals ik eerder benoemde, is flow concentratie. De Van Dale onderschrijft concentreren als “zijn aandacht bepalen tot”[4]. En een van de voordelen die De Bono in zijn boek benoemd is dat het parallel denken ons in staat stelt om systematisch onze aandacht op de taak voor handen te richten[5]. Door parallel denken toe te passen binnen mijn iteraties wil kijken of het mogelijk is om concentratie en uiteindelijk flow op te wekken.

Je hoeft niet slim te zijn, ook hoef je niet altijd gelijk te hebben. Iemand die altijd gelijk heeft is vaak een slechte denker doordat ze arrogant kunnen zijn of niet geprikkeld worden om nieuwe dingen te onderzoeken en te ontdekken.[6] Het gaat om de intentie. De Bono vergelijkt het met iemand die lacht: “iemand die zijn mond vertrekt tot een lach zal zich vrolijker gaan voelen en minder boos worden: de geest lijkt het lichaam te volgen.” (De Bono, E. (1993). Zes denkende hoofddeksels, pag. 26). Dus door in mijn iteraties parallel denken toe te passen hoop ik de intentie van een andere manier van denken toe te passen, waardoor er uiteindelijk wordt gestreefd om gericht je aandacht te vestigen op de ontwerpopdracht. Want concentratie is een denkproces en denkprocessen kun je leren.

 

[1] Csikszentmihalyi, M. (2007). De weg naar Flow. Boom Koninklijke Uitgevers
[2] De Bono, E., & Grasman, G. (1993). Zes denkende hoofddeksels. Veen.

Noten:

[3] De Bono, E. (1993). Zes denkende hoofddeksels. Pag. 25
[4] Van Dale, con·cen·tre·ren.
Geraadpleegd op 16 februari 2018
http://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/concentreren
[5] De Bono, E. (1993). Zes denkende hoofddeksels. Pag. 37
[6] De Bono, E. (1993). Zes denkende hoofddeksels. Pag. 26

< Terug naar het overzicht

Master Design - Artikel gelezen

Boek gelezen: De weg naar Flow

In de afgelopen periode heb ik ‘De weg naar Flow’[1] van Mihaly Csikszentmihalyi gelezen. Dit heb ik gedaan omdat ik iedere keer dat ik het begrip ‘magie’ probeerde te beschrijven, eigenlijk flow beschreef. Magie is voor mij namelijk het moment dat je samen met een andere maker helemaal op gaat in de opdracht en jezelf en de tijd verliest bij het uitvoeren van je (online) ontwerptaak. Met andere woorden: je verkeerd in een ‘flow’.

Het begrip ‘flow’ is een concept van de Amerikaanse/Hongaarse psycholoog Mihaly Csikszentmihalyi. Hij is hoogleraar en was het hoofd van de psychologie-faculteit van de Universiteit van Chicago. Hij was de gene die het begrip flow herkende en deze naam toekende. In zijn boek ‘De weg naar Flow’ schrijft hij hier dat flow wordt ervaren wanneer de uitdaging groot genoeg is een taak te volbrengen waarbij we al onze vaardigheden in kunnen zetten[2]. Binnen deze taak moeten de doelen duidelijk zijn en we moeten direct relevante feedback terug krijgen. Uitdaging en vaardigheden moeten hierbij goed in balans met elkaar zijn, want als bijvoorbeeld de uitdaging te groot is kunnen we gefrustreerd raken en ervaren we geen flow[3].

Flow is een vorm van concentratie waarbij lichaam en geest in harmonie zijn. De tijd vliegt voorbij omdat we ons niet meer bewust zijn van de wereld om ons heen. Al onze concentratie is gefocust op die ene taak voor handen. We zijn ons er ook niet van bewust op het moment dat we flow ervaren. Als we dit namelijk bewust meemaken is er geen concentratie en zonder concentratie kan er geen flow zijn. Flow is geen geluk, maar een betrokkenheid waardoor ons leven bijzonder wordt[4]. Geluk is namelijk iets wat op het moment kan worden waargenomen. En op het moment dat we flow bewust waarnemen verliezen we onze focus/concentratie. Voor flow is dus een opperste concentratie nodig[5]. We hoeven geen flow te ervaren om gelukkig te zijn, maar ook flow kan worden ervaren zonder dat we gelukkig zijn. Deze opperste vorm van concentratie is iets wat er dus ook bij mij gebeurt als ik helemaal op ga in een ontwerptaak. Omdat flow niet op het moment zelf kan worden ervaren wil ik in mijn onderzoek dan ook gaan kijken wat er voor nodig is om in zo’n opperste concentratie te raken, waardoor hopelijk flow kan worden ervaren. Ik zal dus moeten gaan kijken of ik een iteratie zo in kan richten zodat er ruimte is voor deze opperste concentratie. Maar het belang van de iteratie is, dat ik achteraf kan vaststellen dat flow is ervaren door de participanten.

Flow leidt tot persoonlijke groei. Het brengt je naar een hoger niveau[6]. Csikszentmihalyi geeft aan dat je flow kunt opwekken door continu de uitdaging te verhogen en nieuwe vaardigheden te leren. Dit is belangrijk binnen mijn onderzoek omdat ik wil kijken of we als ontwerpers elkaars werk naar een hoger niveau kunnen tillen. Dat we beter presteren en dus ook betere resultaten leveren voor onze opdrachtgevers. Het is dus een leerproces wat we moeten doorgaan, maar zoals bij ieder leerproces kan de ontwikkeling niet continu aanwezig zijn, hoe graag we ook zouden willen. Flow zijn dus de zeldzame momenten binnen onze ontwikkeling/proces. “Flowervaringen zijn de krenten in deze doorgaans saaie pap” (Csikszentmihalyi, M. (2007). De weg naar Flow, pag. 43).

Binnen mijn onderzoek moet ik dus door middel van iteraties op zoek gaan naar de zeldzame momenten waar flow wordt ervaren. De krenten in de pap. Op het moment dat ik binnen deze iteraties deze momenten heb gevonden zal ik moeten gaan kijken waardoor het komt dat deze flow wordt ervaren en deze ervaringen proberen te registreren. De basis die nodig is om flow op te wekken is volgens Csikszentmihalyi om duidelijke doelen te hebben, meteen feedback te krijgen en als er een goede balans is tussen het leren van nieuwe vaardigheden en het verhogen van de uitdagingen[7]. Hierbij zal ik mij moeten afvragen welke doelen, feedback en vaardigheden van, en uitdagingen voor de participanten nodig zijn? Met deze kennis zal ik vervolgens moeten kijken of ik deze flow kan opwekken door de situatie (kunstmatig) proberen te herhalen. Als dit gelukt is zal ik op den duur de uitdaging en vaardigheden willen verhogen, zodat we elkaars werk uiteindelijk naar een hoger niveau kunnen tillen.

 

[1] Csikszentmihalyi, M. (2007). De weg naar Flow. Boom Koninklijke Uitgevers

Noten:

[2] Csikszentmihalyi, M. (2007). De weg naar Flow, pag 43, maar Csikszentmihalyi refereert hier ook in eerder werk naar (zo blijkt uit zijn noten).
[3] Csikszentmihalyi, M. (2007). De weg naar Flow, pag. 42
[4] Csikszentmihalyi, M. (2007). De weg naar Flow, pag. 44
[5] Csikszentmihalyi, M. (2007). De weg naar Flow, pag. 44
[6] Csikszentmihalyi, M. (2007). De weg naar Flow, pag. 45
[7] Csikszentmihalyi, M. (2007). De weg naar Flow, pag. 46

< Terug naar het overzicht

Master Design - Opdracht

Schets van de mijn huidige workflow

Naar aanleiding van mijn tweede Design Sessie ben ik mijn eigen workflow gaan schetsen. Deze schets van mijn werkproces zal als basis dienen voor het toepassen van magie binnen het creatief online werkproces. Dit om zo voor mezelf een startpunt te creëren waar vanuit ik de vervolgstappen zal opbouwen. Met deze vervolgstappen bedoel ik onder andere de iteraties waarin ik deze magie momenten ga testen.

Schets - workflow tussen de verschillende spelers

 

Bij het schetsen van mijn werkproces heb ik gekeken naar de schetsen van de andere makers, wat komt overeen en wat is anders. Wat bijvoorbeeld overeen kwam was dat we allemaal starten vanuit een idee/vraag. Of we deze nu zelf bedenken of dat deze ontstaat vanuit de klant. Ook de fases waarin we het product opleveren komt overeen met die van de andere makers. Doordat deze stappen overeen komt, kon ik deze eenvoudig overnemen omdat ik zo bevestiging heb dat het bij andere het proces ook zo ingestoken is en ik uiteindelijk een generiek werkproces maak.

Iets wat niet overeen kwam, maar ik toch belangrijk vond om mee te nemen is het leggen van connecties nadat het idee/vraag is ontstaan. Ik wilde dit wel meenemen, omdat ik het binnen mijn eigen werkproces prettig vind om eerst een klein beetje onderzoek te doen naar de vraag. Zo kan ik met meer voorkennis de vervolgstappen in gaan. Of dit daadwerkelijk een goede toevoeging is weet ik nog niet, maar zal ik bij andere makers voor moeten leggen om te kijken hoe zij hier tegenover staan.

Binnen dit werkproces wil ik mijn nu vooral gaan richten op stap #5 en #6. Stap #5 is een groepsmoment en is het moment dat alle informatie binnen is, het team bekend is en alle spelers een eerste sessie met elkaar gaan hebben. Hier leveren alle spelers hun eerste input. Waarna vervolgens in stap #6 alleen de interactie en visueel ontwerper bij elkaar komen om de eerste stappen te zetten. Hun eerste ideeën te schetsen en  zo de eerste stap richten het eindproduct te maken. Ik wil me hier op richten omdat ik denk dat ik hier het meeste uit kan halen. Door deze eerste magie momenten optimaal in te richten denk ik dat je het project in de beginfase meteen de juiste richting opstuurt, waarna een beter eindproduct aan de klant opgeleverd kan worden.

Uiteraard kan is dit een levend document, die zich zal aanpassen op het moment dat er nieuwe inzichten ontstaan.

< Terug naar het overzicht

Master Design - Proces vlog

Proces vlog #2: ontwerp design sessie

Afgelopen maandag heb ik een ontwerp design sessie georganiseerd waarin ik samen met makers (interactie- en visueel ontwerpers) wilde kijken naar wat de overeenkomstige factoren binnen ons vakgebied zijn, het spanningsveld tussen beiden mappen en mogelijke nieuwe ontwerp-vormen bespreken. Wat zijn de parameters? Ik wilde samen met hen gaan kijken welke verantwoordelijkheid we als ontwerpers kunnen, moeten en willen nemen.

Met de uitkomsten van deze sessie wilde ik kijken of er een nieuwe werkvorm of proces kan ontstaan die de samenwerking tussen verschillende disciplines kan vergroten.

Tijdens de sessie zijn we tot het volgende gekomen:

Uitkomst ontwerp design sessie

En deze vragen heeft het verder opgeroepen:Vragen ontwerp design sessie.jpg

< Terug naar het overzicht

Master Design - Opdracht

Conversation piece – Opdracht research methodes

Tijdens deze les gingen we aan het werk met een conversation piece. Een conversation piece is mogelijke onderzoeksmethode waarbij er aan participanten op een interactieve manier vragen wordt gesteld.

Het onderzoek

Het doel is om te kijken wat mensen nodig hebben om in een flow te komen. Ik wilde dan ook kijken of mensen door middel van een simpele activiteit makkelijk een flow konden komen en mij dan vertellen wat er gebeurd. Ik wil dan ook kijken of ik mensen door middel van een puzzel mensen kan helpen om in een flow te komen.

Ik ga de resultaten meten door quote’s van de participanten vast te leggen op kaarten.. Deze qoute’s zou ik dan weer kunnen gebruiken als bewijslast bij de side trail “wat is een goede flow” die ik verder wil wens te werken. Ik heb hierin nog niet echt mijn eigenheid gevonden. Dit komt denk ik doordat het nog een eerste variant is die snel in elkaar gezet moet worden. Om echt iets te kunnen bedenken heb ik meestal wat meer tijd nodig.

Puzzel - Conversation piece

Het resultaat

De feedback die ik van de participanten terug kreeg is dat het belangrijk is dat ze goed uitgeslapen zijn. Een opperste concentratie, zonder afleiding is hierbij belangrijk zodat we zich op de kleine dingen kunnen focussen. Het is iets wat je gewoon moet kunnen doen, zolang het maar je eigen ding is, iets waar je jezelf in kunt verliezen. Een aantal van de participanten is van mening dat een flow vanuit het onderbewust wordt getriggerd.

Voor mij persoonlijk voelt het vooral erg ongemakkelijk. Dit komt vooral omdat je (voor mijn gevoel) erg bloot in een ruimte zit waar je er toch een beetje op aan wordt gekeken. Ik heb veel aan straattheater gedaan en ik vind het dan toch makkelijker om door middel van een “masker” dit te doen. Het is iets waar je je beter achter kan verschuilen.

Volgende keer de plek mee inrichten wat mensen meer uitnodigt me te helpen. Daarbij weet ik ook niet of een puzzel hiervoor het juiste middel was. Een puzzel is namelijk iets wat mensen leuk vinden of niet. Er werd veelal aangehaald dat het hen deed denken aan de kerstvakantie, waarbij zij (of iemand anders) samen met een familielid dit als activiteit deden. Een beter middel zou bijvoorbeeld Lego kunnen zijn. Hierbij is er veel meer aan de verbeelding over te laten.

Conversation piece - uitkomst

< Terug naar het overzicht