Master Design - Proces vlog

Proces vlog #7: Schets sessie

In deze vlog onderzoek ik de meerwaarde van schetsen tijdens de beginfase in een proces door middel van een Schets Sessie. Dit omdat ik tijdens mijn expert gesprek met Helder Mota van Unitid, mijn eerste Hidden Design en mijn tweede Design Sessie heb ik gesproken over de meerwaarde van schetsen tijdens de beginfase van het proces.

Nu was het zo dat deze mogelijkheid zich voor deed tijdens mijn eigen werkzaamheden. Hier heb ik dan ook meteen gebruik van gemaakt en heb dit geprobeerd toe te passen. De reden waarom ik deze sessie heb gedaan is omdat dit een eerste proef was die mij zou leiden naar een reeks iteraties die ik met makers wil gaan doen, zie hier het resultaat:

Deze sessie is in zekere zin “mislukt”, dat komt met name door de slechte voorbereiding. Doordat ik nu het onderdeel flow in mijn onderzoek meeneem zal ik ook moeten kijken hoe ik deze daadwerkelijk in een werksessie als deze mee kan nemen. Ook had ik meer de regie op mij moeten nemen. Dit heeft ook te maken met een stukje voorbereiding. Als ik namelijk beter in mijn hoofd zat ik had meer kunnen sturen om daadwerkelijk op zoek te gaan naar die flow.

Een volgende sessie zal dan ook meer een voorbereidde iteratie zijn waar ik kan testen welke verschillende onderdelen binnen zo’n werk sessie werken en welke niet. Hierbij zal ik moeten kijken naar variabele als materiaal, timing en voorkennis (zie de Hidden Design vlog).

Deze sessie ontstond eigenlijk spontaan en hoewel deze sessie “mislukt” was, was het voor mij een goede eerste stap. Ik weet nu bijvoorbeeld dat ik in deze setting mijn iteraties wil toepassen. Ik voelde me er erg comfortabel bij en door mezelf onderdeel van het onderzoek te maken kan ik daadwerkelijk ervaren wat er binnen zo’n sessie gebeurt en die “data” weer gebruiken bij de voortgang van de rest van mijn onderzoek.

< Terug naar het overzicht

Master Design - Artikel gelezen

Artikel gelezen: Disciplined Dreaming

Het boek Disciplined Dreaming[1] van Josh Linkner geeft hij duidelijk aan hoe creativiteit kan worden gebruikt voor verbeteringen van innovatieve binnen bedrijfsprocessen. Om die reden ben ik het boek gaan lezen, aangezien het mij kan helpen om creatieve online werkprocessen op een andere (innovatieve) manier in te steken.

Linkner is Amerikaanse ondernemer en auteur op het gebied van innovatie. Hij is vooral bekend als oprichter van het bedrijf ePrize (nu beter bekend als HelloWorld). In zijn boek probeert Linkner te laten zien hoe je je creatieve vaardigheden kunt oproepen en kunt inzetten.

In dit boek geeft Linkner een groot assortiment aan werkvormen die creativiteit op kan roepen. Verschillende soorten manieren en vormen om te brainstorm. Dit is iets wat aansluit bij mijn expert gesprek met Tijn Kapteijns van ploegendienst. Hij gaf namelijk aan dat een brainstorm sessie met alle betrokkene van belang is. “Losse flodders schieten op het concept”, zoals hij het zegt. “Het vervolgens aan creatieve om die met elkaar te verbinden. Je creëert een kapstok, waar iedereen iets aan kan hangen.”. Dit is ook iets wat ik in mijn groepsiteraties mee wil nemen om te kijken of ik magie kan opwekken bij het bepalen van een design visie. Ik ben dus op zoek naar een perfecte inventarisatie sessie aan het begin van het proces.

Dit boek geeft ook handvaten voor sessies met mensen die zeggen niet creatief te zijn, mensen zoals de opdrachtgevers, een van de spelers bij mij onderzoek. Het kan dus interessant zijn om te kijken of ik ook een creatieve inventarisatie sessie aan het begin van het proces kan ontwerpen waarbij ik de opdrachtgever en beide ontwerpers in meeneem. Want of ik de opdrachtgever in zo’n inventarisatie sessie is nog een open vraag binnen mijn onderzoek.

 

Ga naar de website van Josh Linkner om meer over zijn boek en hemzelf te weten te komen.

[1] Linkner, J. (2011). Disciplined dreaming: A proven system to drive breakthrough creativity. John Wiley & Sons.

< Terug naar het overzicht

Design Research - Geschreven artikel

Eerste blik op het onderzoek

Zowel interactie- als visueel ontwerp is een conceptueel werk, het is een proces van concept naar oplossing. Een proces van elimineren, voelen en geloven dat de oplossing, die je als ontwerper aandraagt, bijdraagt aan het beoogde doel. Voor zowel interactie- als visueel ontwerp zijn er verschillende processen. Bij beide processen heb je te maken met, in verschillende mate, het rationele en emotionele denken. Een interactie ontwerper probeert hierbij het menselijk gedrag te begrijpen. Wat gebeurt er als ik ‘hier’ op klik? En een visueel ontwerper (of een grafisch ontwerper) zorgt dat het geheel wordt omgezet zodat het er aantrekkelijk uit ziet.

Er is veel geschreven op het gebied van interactie- en visueel ontwerp, er bestaan veel ontwerpregels en ook zijn veel bedrijven al bezig met dit onderwerp. Zo is Adobe al jaren bezig een programma te ontwikkelen dat prototypes (wireframes) en visueel ontwerp samenvoegt, zonder succes ontwikkelde ze Adobe Catalyst. Inmiddels zijn ze aardig op weg met Adobe XD, maar het is er nog niet. Ook de makers van Sketch zijn er al jaren mee bezig om interactie- en visueel ontwerp samen te voegen, maar geen van beiden is het gelukt. Google zit er waarschijnlijk het dichtste bij met hun Material Design regels, maar helaas is dit trend gebonden. Hoe komt het toch dat het nog steeds niet lukt om deze ontwerpregels goed met elkaar te verbinden?

Het gebied dat in dit onderzoek aan bod komt is het grijze gebied tussen interactie- en visueel ontwerp. Er wordt vanuit de hypothese gewerkt dat het veel interactie ontwerpers niet lukt om de interactie los te laten op het moment dat zij visueel aan het ontwerpen zijn en de volledige vrijheid te ervaren die een grafisch ontwerper wel ervaart. En dat het niet lukt om op een correcte manier direct interactie toe te passen als er visueel ontworpen wordt.

 

Spanningsvelden

Bij dit onderzoek zijn er een aantal spanningsvelden die hierbij interessant zijn en dus verder onderzocht moeten worden.

Interactie ontwerp vs. Visueel ontwerp

Dit is het eerste en het meest voor de hand liggende punt. Hierbij een aantal vragen die verder uitgezocht moeten worden.

  • Waar gebeurt hier de magie tussen de twee disciplines?
  • Wat gebeurt er al binnen de community op dit punt?
  • Veel verschillende instanties/bedrijven hebben verschillende omschrijvingen voor dezelfde functie, hoe komt dit?
  • Wat wordt er al gedaan om het gat tussen interactie- en visueel ontwerp en development te verkleinen en welke lessen kunnen hier uit worden getrokken?
  • Is er iets wat geleerd kan worden uit de manier waarop grafische bedrijven hun ontwerpers voor zowel print als digitaal laten ontwerpen?

Opdrachtgever vs. Eindgebruiker

Hier gaat het voor een groot gedeelte om de communicatie. Wat wil de opdrachtgever dat de eindgebruiker gaat doen en wat wil de eindgebruiker nou zelf? Hierbinnen zit veel ruis in de communicatie. Dit is van invloed op het proces van de interactie- en visueel ontwerper. Hoe kan deze communicatie worden geoptimaliseerd en wat levert dit op voor zowel de eindgebruiker als de opdrachtgever.

Rationeel vs. Emotioneel

Bij dit punt zou alles wel eens bij elkaar kunnen komen. Want zowel bij de interactie- als de visueel ontwerper, de opdrachtgever en de klant hebben we te maken met rationele en emotionele acties die van invloed zijn op het proces. Waarom heeft dit invloed op ons handelen en is dit aan te passen? Hoe staat dit geheel in verhouding tot product en digitaal ontwerp?

Los van deze spanningsvelden is het erg interessant om te kijken naar grote bedrijven die deze pogingen al wel hebben gedaan. Voordat Adobe met Adobe XD kwam was het Adobe Catalyst die visueel, interactie en development samen moest brengen. Dit is echter nooit echt van de grond gekomen. Welke lessen kunnen hieruit worden getrokken? Ook is het interessant om te onderzoeken hoe Google aan de slag is gegaan met Google Material Design, omdat hierbij interactie- en visueel ontwerp samen lijken te komen. Hoe hebben ze dit aangepakt? Is het door meerdere disciplines opgezet en zo ja, hoe hebben ze dit samen weten te brengen? Als het samen is te brengen.

Door een brug te bouwen tussen interactie- en visueel ontwerp kan er meer worden ingespeeld op de behoeftes van de eindgebruiker. Door middel van onderzoek zal moeten blijken welke ontwerpregels samen gaan en welke niet, zodat ik aan het eind van het onderzoek een perfecte combinatie van ontwerp regels heb gevonden. Er is dan een duidelijk beeld van welke regels samen gaan, maar vooral ook wat niet samen gaat. Alleen zo kan een applicatie, website of product worden geleverd waarbij de behoeftes en wensen van zowel de opdrachtgevers als die van de eindgebruikers samen komen.

< Terug naar het overzicht