Radijs Ontwerp geeft creatieve Design Thing workshops die je bedrijf verder helpen er achter te komen wie je bedrijf is en wat je zou moeten uitstralen, deze zijn gericht om op een co-creatieve wijze je als bedrijf verder te brengen. Deze zullen per bedrijf verschillend zijn, omdat de vraag ook iedere keer zal verschillen. De workshops kunnen dan als pakket worden afgenomen, of er kan maatwerk toegepast worden. Iedere workshop zal uit meerdere werkvormen bestaan. 

Los van deze Design Thinking werkvormen zal Radijs Ontwerp in iedere workshop in eerste instantie een aantal creatieve oefeningen doen die helpen om de creatieve stoffen te laten vloeien. Bij iedere workshop is het goed als dat er minimaal 3 mensen aanwezig zijn, het liefst een gevarieerde groep mensen uit verschillende lagen van het bedrijf. Dit zodat de uitkomst breed gedragen zal worden en omdat dan pas echt duidelijke verschillen naar voren komen welke dan goed besproken kunnen worden. Iedere workshop is aanpasbaar naar aanvraag.

Design Thinking

Design Thinking is een methode die gebruikt wordt om problemen op te lossen. Het is een is een circulair ontwerpproces waarbij het DOEN centraal staan. Het is zowel een manier van denken en werken, als een verzameling van praktische methodes die je stimuleren nieuwe alternatieven te onderzoeken om zo tot betere oplossingen te komen. Samen met Radijs Ontwerp kun je ervoor zorgen dat er activatie & innovatie op een co-creatieve wijze binnen je bedrijf wordt doorgevoerd.

Tijdens dit ontwerpproces zijn er verschillende tools/experimenten die je in kunt zetten om te komen tot deze oplossingen. Een aantal van deze tools zijn te vinden in de Design Kit van IDEO.org. Radijs Ontwerp gaat hierbij uit van een human-centered proces. Een proces waarbij de mens, de gebruiker, centraal staat. Deze mensen zijn onderdeel van je proces, hun verhalen en ervaringen zijn essentieel.

Design Thinking is een circulaire ontwerpproces dat bestaat uit verschillende fases. Deze fases loop je meerdere malen door om je ontwerp te verbeteren en uiteindelijk tot een passende oplossing te komen. Een ontwerp is dus eigenlijk nooit klaar, er zullen altijd nieuwe inzichten zijn die continue moeten worden bijgeschaafd.

Een aantal voorbeelden van workshops en werkvormen:

Voorbeeld case Design Thinking

Een goed voorbeeld is die van het Experience College. Hierbij is er samen met Radijs Ontwerp gekeken hoe een visie zou passen binnen bestaande lessen. Dit was een van de uitdagingen die we met z’n allen hadden. Door middel van Design Thinking is er gekeken of we een route kunnen vinden om dit soepel in onze school te implementeren.

Meer weten over Design Thinking in het algemeen kijk op de website van IDEO.

Creatieve Workshop - Centraal Beheer

Vraag nu een workshop aan