Master Design - Artikel gelezen

Boek gelezen: Where Good Ideas Come From

Mijn idee is dat de beste ideeën, de beste ontwikkelen en ontwerpen komen door de juiste momenten in de samenwerking te vinden. Terwijl ik hiernaar op zoek ben kwam ik het boek Where Good Ideas Come [1]van Steven Johnson tegen.

In het boek Where Good Ideas Come From laat Steven Johnson zien dat een goed idee niet altijd een flits van genialiteit is, maar een clustering van verschillende ideeën die op het juiste moment door een samenkomst van omstandigheden samenkomt. In mijn onderzoek ben ik op zoek naar de magie tussen verschillende participanten. Steven Johnson noemt dit het hebben van goede ideeën:

There are a dozen different metaphors we use colloquially to describe good ideas: we call them sparks, flashes, lightbulb moments; we have brainstorms and breakthroughs, eukeka moments and epiphanies.[2]

Hij beschrijft hierbij uitvoerig hoe innovatie tot stand komt en hoe liquid networks (vloeibare netwerken) een belangrijk onderdeel hiervan zijn. Met liquid networks bedoelt hij de vloeibaarheid tussen het hebben van een vage idee en komen tot een solide feit. Hierbij worden de verschillende links tussen ideeën samengebonden en gevormd tot een goed idee.

Zoals ik in het artikel “Boek gelezen: De weg naar Flow” beschrijf ben ik op zoek naar de krenten in de pap van ideeën. Die ideeën die ons samen brengen. Die een gewoon ontwerp omzetten in een fantastisch ontwerp. Steven Johnson laat aan de hand van the fourth quadrant [3]zien juist de samenkomst van mensen, uitkomsten en ideeën ervoor zorgt dat gewone ideeën, goede ideeën worden.

Steven Johnson studeerde semiotiek (algemene tekenleer) aan de Brown University en Engelse literatuur aan de Columbia University. Hij heeft verschillende boeken over innovatie en idee ontwikkeling geschreven. Ook schreef hij verschillende artikelen voor Wired, The New York Times en The Wall Street Journal.

Op de blog van Steven Johnson kun je meer over zijn ervaringen lezen.

[1] Johnson, S. (2012). Where Good Ideas Come Boom. Penguin Group

Noten:
[2] Johnson, S. (2012). Where Good Ideas Come. Pag. 45
[3] Johnson, S. (2012). Where Good Ideas Come. Pag. 229

Design Research - Geschreven artikel

Magie binnen een “Team of One”

Een open vraag van mijn onderzoek is of het uiteindelijk mogelijk is om de magie ook op te roepen binnen de werkzaamheden van een freelancer. Dit is een vraag die mij persoonlijk raakt, aangezien ik zelf een freelancer ben. Ik vond het dus belangrijk om te kijken wat de mogelijkheden zijn voor een zogenoemd “Team of One”.

Ik wilde dan ook eens kijken wat er op dit moment al wordt geschreven over het solo proces van een interactie én visueel ontwerper. Bij deze zoektocht stuitte ik op het artikel ‘How to Survive as Your Company’s Solo UXer’[1] van Doug Collins. Hij geeft een aantal tips die je als UX’er als kunt doen om je proces zo optimaal mogelijk te maken. Zo zegt het dat het belangrijk is dat welk proces je je ook kiest, je moet zorgen dat je het aanpast naar jouw werkzaamheden. Dit geeft mij al het signaal dat als ik magie ik binnen een proces wil toepassen, dat dit per proces zal verschillen. Het is dus goed om te kijken hoe ik hiermee omga.

Verder gaf hij het advies om stand-ups en meetings met het development team en andere stakeholders te bezoeken. Alleen door hierbij aanwezig te zijn kun je op de hoogte komen van veranderingen, zorgen binnen de ontwikkeling, problemen uit het verleden en kansen voor in de toekomst. Maar ook zijn dit de momenten waarop jij jouw meerwaarde kunt bewijzen, inzicht geven in jouw proces en invloed op het project kunt uitoefenen. In mijn onderzoek ben ik er achter dat magie ontstaat tijdens de samenkomst momenten. Stand-ups en meetings zijn samenkomst momenten. Hoe ga ik hier om met magie?

Een ander punt dat Collins aanhaalt is dat het belangrijk is dat je betrokken blijft bij de UX community. Dit zijn de mensen die je feedback kunnen geven op jouw manier van handelen. Leah Buley gaat in haar boek ‘The User Experience Team of One’[2] zelfs nog een stapje verder. Ze schrijft dat het belangrijk is om bij iedere stap die je neemt feedback op te zoeken, naar te luisteren en goed te organiseren (iets wat ik ook met in mijn eerste expert gesprek met Jan en Annelies heb besproken). Zo zegt ze: Accept this feedback for what it is—valuable and honest input that will help you make the user experience design even better. (Buley, L. (2013) The user experience team of one, pag. 204). Leah Buley is een design consulent en adviseur en een voormalig Forrester-analist (een Amerikaans marktonderzoeksbureau dat onderzoek doet naar de impact van technologie, haar klanten en het publiek) en auteur.

Design Research - Team of One - Feedback

Volgens haar is het belangrijk omdat je zo een directe input krijg die je proces (en eindproduct) kan verbeteren[3]. Het is dus een goed idee om, net zoals Buley beschrijft, om feedback loops[4] in je werkproces te bouwen. In mijn schets van mijn workflow worden hierdoor punten 6 en 8 erg belangrijk. Dit zijn namelijk de momenten dat je direct feedback krijgt van je mede-ontwerper. In het ontwerpen van mijn individuele iteraties, zal ik goed moeten kijken hoe ik deze feedback loops kan meenemen en kan organiseren om er het maximale uit te halen.

Een ander belangrijk moment is hierbij stap 10, hier krijg je namelijk feedback van de opdrachtgever. Paula Scheur geeft in haar Diagram for a meeting[5] hiervoor een goede aanzet. Je kunt hierover lezen in mijn artikel ‘Serie bekeken: Abstract: The Art of Design’. In een later stadium is het dus ook goed om dit moment verder onder de loop te nemen.

 

[1] Doug Collins, How to Survive as Your Company’s Solo UXer.
Geraadpleegd op 20 februari 2018

How to Survive as Your Company’s Solo UXer

[2] Buley, L. (2013) The user experience team of one: A research and design survival guide. Rosenfeld Media.
[5]S1, Ep6 – 10 Feb. 2017 – Paula Scher: Graphic Design

Noten:
[3] Buley, L. (2013). The user experience team of one (pag. 11)
[4] Buley, L. (2013). The user experience team of one (pag. 99)

< Terug naar het overzicht

Master Design - Artikel gelezen

Boek gelezen: Zes Denkende Hoofddeksels

Op dit moment ben ik bezig met het onderzoeken van flow en hoe ik dit in een creatief online werkproces kan verwerken. Dit naar aanleiding van het lezen van Mihaly Csikszentmihalyi en zijn theorie over flow. Hij beschrijft namelijk dat flow concentratie is[1], voor mij is concentratie ook een aandachtig denkproces. Omdat in dit denkproces mensen met verschillende disciplines zitten ben ik op zoek naar een manier hoe ik alle meningen, zorgen en kennis van alle disciplines mee kan nemen, zonder dat er tekort gedaan wordt aan iemand zijn denkproces. Deze manier van denken wordt ook wel parallel denken genoemd.

Ik ben op de term parallel denken gekomen door het lezen van het boek ‘Zes denkende hoofddeksels’[2] van Edward de Bono. De Bono is een Maltese psycholoog en hoogleraar, die ook bekend staat om de term ‘lateraal denken’. Nou is de “zes hoedentheorie” niet zo zeer belangrijk voor mijn onderzoek, maar wel het parallel denken. Want parallel denken zorgt ervoor dat ideeën naast elkaar kunnen bestaan en omdat ik straks te maken krijg met twee ontwerpers die beiden ideeën hebben, zullen deze ideeën naast elkaar moeten kunnen bestaan. In mijn iteraties wil ik dan ook parallel denken inbouwen. Ik wil bijvoorbeeld dat in een van de iteraties de ontwerpers een ontwerpopdracht parallel van elkaar uitwerken en deze vervolgens presenteren. Nadat ze dit hebben gepresenteerd kunnen ze (door hun eigen “hoed”) op te zetten commentaar geven op elkaars ontwerpen.

De Bono geeft in zijn boek aan dat een denker zijn iets is wat je bent, maar dat denken ook iets is wat we kunnen leren. We kunnen niet zomaar een denker zijn. Je hebt vaardigheden nodig om dit te kunnen.[3] Want, zoals ik eerder benoemde, is flow concentratie. De Van Dale onderschrijft concentreren als “zijn aandacht bepalen tot”[4]. En een van de voordelen die De Bono in zijn boek benoemd is dat het parallel denken ons in staat stelt om systematisch onze aandacht op de taak voor handen te richten[5]. Door parallel denken toe te passen binnen mijn iteraties wil kijken of het mogelijk is om concentratie en uiteindelijk flow op te wekken.

Je hoeft niet slim te zijn, ook hoef je niet altijd gelijk te hebben. Iemand die altijd gelijk heeft is vaak een slechte denker doordat ze arrogant kunnen zijn of niet geprikkeld worden om nieuwe dingen te onderzoeken en te ontdekken.[6] Het gaat om de intentie. De Bono vergelijkt het met iemand die lacht: “iemand die zijn mond vertrekt tot een lach zal zich vrolijker gaan voelen en minder boos worden: de geest lijkt het lichaam te volgen.” (De Bono, E. (1993). Zes denkende hoofddeksels, pag. 26). Dus door in mijn iteraties parallel denken toe te passen hoop ik de intentie van een andere manier van denken toe te passen, waardoor er uiteindelijk wordt gestreefd om gericht je aandacht te vestigen op de ontwerpopdracht. Want concentratie is een denkproces en denkprocessen kun je leren.

 

[1] Csikszentmihalyi, M. (2007). De weg naar Flow. Boom Koninklijke Uitgevers
[2] De Bono, E., & Grasman, G. (1993). Zes denkende hoofddeksels. Veen.

Noten:

[3] De Bono, E. (1993). Zes denkende hoofddeksels. Pag. 25
[4] Van Dale, con·cen·tre·ren.
Geraadpleegd op 16 februari 2018
http://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/concentreren
[5] De Bono, E. (1993). Zes denkende hoofddeksels. Pag. 37
[6] De Bono, E. (1993). Zes denkende hoofddeksels. Pag. 26

< Terug naar het overzicht

Master Design - Opdracht

Schets van de mijn huidige workflow

Naar aanleiding van mijn tweede Design Sessie ben ik mijn eigen workflow gaan schetsen. Deze schets van mijn werkproces zal als basis dienen voor het toepassen van magie binnen het creatief online werkproces. Dit om zo voor mezelf een startpunt te creëren waar vanuit ik de vervolgstappen zal opbouwen. Met deze vervolgstappen bedoel ik onder andere de iteraties waarin ik deze magie momenten ga testen.

Schets - workflow tussen de verschillende spelers

 

Bij het schetsen van mijn werkproces heb ik gekeken naar de schetsen van de andere makers, wat komt overeen en wat is anders. Wat bijvoorbeeld overeen kwam was dat we allemaal starten vanuit een idee/vraag. Of we deze nu zelf bedenken of dat deze ontstaat vanuit de klant. Ook de fases waarin we het product opleveren komt overeen met die van de andere makers. Doordat deze stappen overeen komt, kon ik deze eenvoudig overnemen omdat ik zo bevestiging heb dat het bij andere het proces ook zo ingestoken is en ik uiteindelijk een generiek werkproces maak.

Iets wat niet overeen kwam, maar ik toch belangrijk vond om mee te nemen is het leggen van connecties nadat het idee/vraag is ontstaan. Ik wilde dit wel meenemen, omdat ik het binnen mijn eigen werkproces prettig vind om eerst een klein beetje onderzoek te doen naar de vraag. Zo kan ik met meer voorkennis de vervolgstappen in gaan. Of dit daadwerkelijk een goede toevoeging is weet ik nog niet, maar zal ik bij andere makers voor moeten leggen om te kijken hoe zij hier tegenover staan.

Binnen dit werkproces wil ik mijn nu vooral gaan richten op stap #5 en #6. Stap #5 is een groepsmoment en is het moment dat alle informatie binnen is, het team bekend is en alle spelers een eerste sessie met elkaar gaan hebben. Hier leveren alle spelers hun eerste input. Waarna vervolgens in stap #6 alleen de interactie en visueel ontwerper bij elkaar komen om de eerste stappen te zetten. Hun eerste ideeën te schetsen en  zo de eerste stap richten het eindproduct te maken. Ik wil me hier op richten omdat ik denk dat ik hier het meeste uit kan halen. Door deze eerste magie momenten optimaal in te richten denk ik dat je het project in de beginfase meteen de juiste richting opstuurt, waarna een beter eindproduct aan de klant opgeleverd kan worden.

Uiteraard kan is dit een levend document, die zich zal aanpassen op het moment dat er nieuwe inzichten ontstaan.

< Terug naar het overzicht

Master Design - Proces vlog

Proces vlog #7: Schets sessie

In deze vlog onderzoek ik de meerwaarde van schetsen tijdens de beginfase in een proces door middel van een Schets Sessie. Dit omdat ik tijdens mijn expert gesprek met Helder Mota van Unitid, mijn eerste Hidden Design en mijn tweede Design Sessie heb ik gesproken over de meerwaarde van schetsen tijdens de beginfase van het proces.

Nu was het zo dat deze mogelijkheid zich voor deed tijdens mijn eigen werkzaamheden. Hier heb ik dan ook meteen gebruik van gemaakt en heb dit geprobeerd toe te passen. De reden waarom ik deze sessie heb gedaan is omdat dit een eerste proef was die mij zou leiden naar een reeks iteraties die ik met makers wil gaan doen, zie hier het resultaat:

Deze sessie is in zekere zin “mislukt”, dat komt met name door de slechte voorbereiding. Doordat ik nu het onderdeel flow in mijn onderzoek meeneem zal ik ook moeten kijken hoe ik deze daadwerkelijk in een werksessie als deze mee kan nemen. Ook had ik meer de regie op mij moeten nemen. Dit heeft ook te maken met een stukje voorbereiding. Als ik namelijk beter in mijn hoofd zat ik had meer kunnen sturen om daadwerkelijk op zoek te gaan naar die flow.

Een volgende sessie zal dan ook meer een voorbereidde iteratie zijn waar ik kan testen welke verschillende onderdelen binnen zo’n werk sessie werken en welke niet. Hierbij zal ik moeten kijken naar variabele als materiaal, timing en voorkennis (zie de Hidden Design vlog).

Deze sessie ontstond eigenlijk spontaan en hoewel deze sessie “mislukt” was, was het voor mij een goede eerste stap. Ik weet nu bijvoorbeeld dat ik in deze setting mijn iteraties wil toepassen. Ik voelde me er erg comfortabel bij en door mezelf onderdeel van het onderzoek te maken kan ik daadwerkelijk ervaren wat er binnen zo’n sessie gebeurt en die “data” weer gebruiken bij de voortgang van de rest van mijn onderzoek.

< Terug naar het overzicht

Master Design - Proces vlog

Proces vlog #6: Tweede Design Sessie

Na aanleiding van de Eerste Design Sessie gaan we nu een stap verder. Waar ik in de eerste sessie heel erg de koest bepaalde van mijn onderzoek. Wilde ik in deze Tweede Design Sessie gericht samen met makers (interactie- en visueel ontwerpers) kijken naar wat komt overeen en wat is generiek binnen ons werkproces?

De sessie ging ik in als een open discussie. Ik legde de vraag voor en wilde samen met de makers kijken naar een mogelijk antwoord. Gedurende deze sessie kwamen we op de “How to Draw Toast” theorie van Tom Wujec[1] (zie vlog). Deze paste eigenlijk perfect binnen de vraag en deze hebben we dan ook toegepast:

Step 1: Prepare
Ik heb de sessie netjes voorbereid door te zorgen voor een gezellige omgeving (bij mij thuis), waar de makers zich op hun gemak zouden voelen om deze discussie aan te gaan. Daarnaast heb ik voor eten en drinken gezorgd.

Step 2: Invite
Via social media (een aantal groepen met makers op Facebook) heb ik een uitnodiging uit gedaan, waarin ik vraag aan makers (interactie- en visueel ontwerpers) om samen met mij naar deze probleem stelling te kijken.

Step 3: Conduct
Tijdens de sessie heb ik me opgesteld als de “voorzitter”. Ik heb het proces bewaakt, de makers geënthousiasmeerd en heb het gesprek geprobeerd te leidden naar een mogelijk antwoord of nieuwe vragen.

Step 4: Reflect
Ik heb mijn Pitch Poster uitgeprint, zodat de makers konden zien waar ik op dit moment ben in mijn onderzoek. Hierbij heb ik uitgelicht waar we in deze sessie ons op zouden richten.

Step 5: Video
Step 6: Draw Your Challenge
Step 7: Share
(deze stappen zijn terug te vinden in de vlog)

Step 8: System
Aan deze stap zijn we niet toe gekomen, maar deze stap heb ik zelf gemaakt bij het uitwerken van mijn eigen workflow.

Een ander onderdeel wat we hebben besproken zijn de zachte omstandigheden. Iets wat ik eerder ook tijdens mijn expert gesprek met Tijn Kapteijns ook heb besproken. Hij noemde toen magie als de perfecte tijd, plaats en ruimte. De zachte omstandigheden zoals ze tijdens deze design sessie hebben besproken (zie vlog) schuurt daar erg tegenaan. Het lijkt me dus handig dat ik ga kijken of deze met elkaar te maken hebben en of ik hier een vaste definitie voor kan krijgen en deze dan vervolgens weer toetsen bij andere makers.

[1] An Introduction to Systems Thinking and Wicked Problem Solving™.
Geraadpleegd op 17 februari 2018
https://www.drawtoast.com/

< Terug naar het overzicht

Master Design - Artikel gelezen

Artikel gelezen: Disciplined Dreaming

Het boek Disciplined Dreaming[1] van Josh Linkner geeft hij duidelijk aan hoe creativiteit kan worden gebruikt voor verbeteringen van innovatieve binnen bedrijfsprocessen. Om die reden ben ik het boek gaan lezen, aangezien het mij kan helpen om creatieve online werkprocessen op een andere (innovatieve) manier in te steken.

Linkner is Amerikaanse ondernemer en auteur op het gebied van innovatie. Hij is vooral bekend als oprichter van het bedrijf ePrize (nu beter bekend als HelloWorld). In zijn boek probeert Linkner te laten zien hoe je je creatieve vaardigheden kunt oproepen en kunt inzetten.

In dit boek geeft Linkner een groot assortiment aan werkvormen die creativiteit op kan roepen. Verschillende soorten manieren en vormen om te brainstorm. Dit is iets wat aansluit bij mijn expert gesprek met Tijn Kapteijns van ploegendienst. Hij gaf namelijk aan dat een brainstorm sessie met alle betrokkene van belang is. “Losse flodders schieten op het concept”, zoals hij het zegt. “Het vervolgens aan creatieve om die met elkaar te verbinden. Je creëert een kapstok, waar iedereen iets aan kan hangen.”. Dit is ook iets wat ik in mijn groepsiteraties mee wil nemen om te kijken of ik magie kan opwekken bij het bepalen van een design visie. Ik ben dus op zoek naar een perfecte inventarisatie sessie aan het begin van het proces.

Dit boek geeft ook handvaten voor sessies met mensen die zeggen niet creatief te zijn, mensen zoals de opdrachtgevers, een van de spelers bij mij onderzoek. Het kan dus interessant zijn om te kijken of ik ook een creatieve inventarisatie sessie aan het begin van het proces kan ontwerpen waarbij ik de opdrachtgever en beide ontwerpers in meeneem. Want of ik de opdrachtgever in zo’n inventarisatie sessie is nog een open vraag binnen mijn onderzoek.

 

Ga naar de website van Josh Linkner om meer over zijn boek en hemzelf te weten te komen.

[1] Linkner, J. (2011). Disciplined dreaming: A proven system to drive breakthrough creativity. John Wiley & Sons.

< Terug naar het overzicht

Master Design - Artikel gelezen

Artikel gelezen: How to Have Better UX Before UI Begins

‘How to Have Better UX Before UI Begins’ is een artikel van Alan Smith[1], gepubliceerd op de usabilitygeek.com website (een van de website die ik volg). Ik neem deze bron op in de rest van mijn gelezen artikelen omdat ik het (ook naar aanleiding van de critical reading les van 12 oktober) belangrijk vind om mij te gaan positioneren binnen de huidige UX community. Ik las dit artikel en had hier, in verband met mijn onderzoek, meteen een sterke mening over.

In dit artikel zegt Alan Smith namelijk dat UI (User Interface design) het onderdeel is dat je kunt u zien en voelen en dat UX (User Experience design) de hersenen achter het geheel is. Dat UX je in staat stelt om je publiek op een dieper niveau te begrijpen en ontwerptechnieken volgens deze informatie te implementeren. En dat het belangrijk is om eerst alle stappen van UX moet doordacht hebben voordat je aan UI design kan beginnen.

Hoewel het waar is dat het belangrijk is om al deze verschillende stappen te doen, denk ik dat het niet moet gebeuren voordat de UX designer klaar is. Ik denk juist dat je gezamenlijk moet beginnen en zo kun je samen een duidelijk kader schetsen waarbij je een duidelijke ontwerpvisie vastlegt en helder werkproces uitstippelt. En dit kan alleen door middel van intensieve betrokkenheid van beide partijen. Want, wat nou als de UX designer een weg uitstippelt die de UI designer weer kan weerleggen? Dan is al het werk voor niets gedaan.

Daarnaast schrijft Don Norman juist dat gevoel (behavioral), dat wat je kunt zien (visceral) en de hersenen (reflective) samen moeten gaan. Ik vind dat ook niet dat je deze los van elkaar kunt uitzoeken. Dit moet je samen doen, dit moet met elkaar kloppen. Uiteraard zal je los van elkaar onderzoek moeten doen en werk moeten verrichten, maar juist in het begin is, naar mijn mening een intensieve betrokkenheid van beide partijen essentieel.

Alan Smith is een tech blogger met veel ervaring in diverse IT domeinen. Hij is momenteel werkzaam bij SPINX Digital Agency in Los Angeles, een bedrijf gespecialiseerd in webdesign & development, website onderhoudsdiensten, digitale marketing en meer.

[1] Alan Smith,’How to Have Better UX Before UI Begins’.
Geraadpleegd op 13 oktober 2017

How to Have Better UX Before UI Begins

< Terug naar het overzicht

Master Design - Website gevonden

Website gevonden: Jon Burgerman

In het kader van aan mijn tekenvaardigheden werken ben ik op zoek gegaan naar pioniers op het gebied van schetsen. Hierbij kwam ik uit bij (onder andere) Jon Burgerman. Jon Burgerman is een Britse geboren, NYC gebaseerde, artiest. Hij is beroemd om zijn onmiddellijk herkenbare tekeningen, doodles en muurschilderingen. Hij is op zoek naar improvisatie en speelt door te tekenen. Hij is een leider op het gebied van doodling en wordt vaak genoemd als de leidende figuur in de populaire ‘Doodle’ kunststijl.

Hij is ook relevant voor mijn onderzoek omdat hij heel veel schetst. Dit is iets wat in mijn expert gesprek bij Unitid ook naar voren kwam, wat je in mij derde master design vlog terug kunt zien. Dit zou ontwerpers namelijk kunnen helpen eerder dichter bij elkaar te komen. Wat is een ideale startpositie om aan een project te beginnen en hoe richt je gezamenlijk het proces in. Zoals Helder Mota in de vlog laat zien, kan schetsen hierbij misschien helpen. Dit is dan ook iets wat ik gedurende mijn onderzoek ook verder wil uitpluizen. Jon Burgerman is iemand die dagelijks schetst en heeft dan misschien hier ook iets over te zeggen.

Hoewel er echt heel veel informatie op zijn website beschikbaar is over zijn werkwijze, die ik nog lang niet allemaal heb uit kunnen pluizen, heb ik nu al het beste advies gevonden:

Research your field and get a clear idea of what you want to do and the best way to implement it … Don’t just sit there and then hope to ‘enter the commercial world’ with no preparation. And don’t forget to learn as you go on, in many ways when you start engaging with things outside of Uni your real learning has just begun…!

Bekijk vooral even de website van Jon Burgerman, zijn Instagram of YouTube kanaal.

< Terug naar het overzicht

Master Design - Artikel gelezen

Artikel gelezen: The desks of top creatives prove that offline workspaces still matter

Tijdens mijn expert gesprek met Tijn van Ploegendienst en mijn tweede Design Sessie hebben we het gehad over de zachte omstandigheden. Met de zachte omstandigheden worden onder andere bedoeld de ruimte waarin je werkt, de materialen waarmee je werkt en de faciliteiten.

Uit deze gesprekken blijkt dat als de zachte omstandigheden optimaal zijn, je je ook meer op je gemak voelt. Hierdoor gaat je workflow en creativiteit ook beter. Vervolgens kwam ik het artikel volgende artikel tegen: The desks of top creatives prove that offline workspaces still matter op fastcodesign.com. In dit artikel worden een serie foto’s aangehaald. In deze foto’s zijn werkplekken van top creatievelingen te zien. Deze foto zijn gemaakt door Anton Rodriguez en Jonathan Openshaw.

In het artikel beschrijft Openshaw waarom deze werkplaatsen zo belangrijk zijn:

“Digital tools are wonderful things and technology advances our potential and output massively, but I think there will always be a place for wood, paper, and ink in how we work through ideas and make imaginative leaps.”

Ik weet niet of ik er op de lange termijn iets mee kan, maar het geeft denk ik een mooi beeld van de zachte omstandigheden. Voor mij kan het dus goed zijn om in de toekomst hier meer mijn ogen voor open te houden en te kijken hoe andere bedrijven/freelancers hun werkplek ingericht hebben.

Lees op de website fastcodesign.com het volledige artikel.

< Terug naar het overzicht