Master Design - Opdracht

Social design – Opdracht kritisch lezen

Social design is gericht op het veranderen van de maatschappij en gaat over de verantwoordelijkheid en de rol van een ontwerper in de maatschappij. Het doet de veronderstelling dat het creatieve denken van ontwerpers vernieuwende perspectieven biedt op vraagstukken binnen onze samenleving. Wat kan een ontwerper toevoegen aan deze maatschappij en hoe wordt door zijn/haar ontwerp iets kan toevoegt aan de welzijn van mensen en hun levensonderhoud? Bij social design staat de vraag “what if?” centraal. Deze vraag moet de ontwerper nieuwe inzichten en uiteindelijk oplossingen brengen.

Anthony Dunne en Fiona Raby staan midden in de social design discussie. Zij hebben beiden in New York gestudeerd waar ze beiden een achtergrond hebben in design en opkomende technologie. En zij schetsen een heel grauw beeld van het heden. Ze vinden dat we de toekomst zelf kunnen schetsen en ze zijn dan ook grote voorstanders van de “what if” theorie. Ze zijn van mening dat ontwerpers niet hun eigen morele overtuigingen overdragen aan de kijker, of proberen om ons over te halen het vanuit hun visie te bekijken, maar presenteren ontwerpers gepresenteerd op een manier die ons in staat om onze eigen conclusies te trekken.

In contrast tot Dunne & Rabi staat Ahmed Ansari, die vooral verwijtend naar de westen elite is. Hoewel Ahmed Ansari Communication Design heeft gestudeerd aan de IVSAA in Karachi. Is hij nu verbonden aan de Carnegie Mellon School of Design in Pittsburgh. Volgens hem kunnen we beter in plaats van de vraag “what if” de vraag “how else” stellen. Omdat we dan constructief doorbouwen en er reële, pragmatische oplossingen ontstaan.

Ik ben net als Ahmed Ansari van mening dat we een meer pragmatischere aanpak moeten hebben. Hoewel ik niet vind dat een “how else” methode zou werken, want zo werk je vanuit dat wat er al is in plaats van dat je echt alles los laat en ‘from scratch’ begint.

Als ontwerper kun je naar mijn mening nooit alleen een oplossing bieden voor maatschappelijke problemen en ik vind dat ook niet dat je als ontwerper alleen die verantwoordelijkheid mag dragen. Door samen te werken met de politiek en de wetenschap denk ik dat je gezamenlijk tot nieuwe perspectieven en reële oplossingen biedt op vraagstukken binnen onze samenleving. Ik sluit me dan ook meer aan bij Ruben Pater die vindt dat ontwerpers met slimme of verhelderend ideeën op de korte termijn kunnen komen, maar dat alleen organisaties en de regering kunnen voorzien met de middelen, de infrastructuur en de wetten die nodig zijn op de lange termijn.

Ruben Pater is een grafisch ontwerper en design researcher en zoekt vaak naar samenwerkingsprojecten tussen journalistiek en grafische vormgeving. Hij heeft een masteropleiding afgerond aan het Sandberg Instituut, dit is een postdoctorale opleiding van de Gerrit Rietveld Academie Amsterdam. Hiermee behoren hij, Dunne & Rabi en ook ik tot de westen elite waar Ahmed Ansari het over heeft. Ik denk dan ook dat de manier van social design per regio anders zal moeten worden bekeken. Het zal moeten aansluiten bij de doelgroep. Dus in dat opzicht hebben zowel Ahmed Ansari als Ruben Pater een goed punt.

< Terug naar het overzicht

Master Design - Opdracht

Design research – Opdracht kritisch lezen

Tijdens deze master wordt het kritisch lezen van artikelen een belangrijk onderdeel van het onderzoek naar het grijze gebied tussen interactie- en visueel ontwerp. Bij alle artikelen die gelezen gaan worden dien je een aantal vragen te stellen, je moet kritisch gaan lezen. In deze blog geef ik een kort verslag met de essentie van deze les.

Bij ieder artikel dat je leest, of het nu wetenschappelijk of een opiniestuk is, dien je in eerste instantie je een aantal algemene dingen af te vragen:

  • Wat is de mening van een auteur?
  • Wie geeft mij de informatie?
  • Zijn er tegen argumenten?
  • Zijn het voorbeelden, is het een argument of is het een statement?
  • Waar wordt het gepubliceerd?
  • Wat betekend de tekst als een geheel?

Wat zegt een auteur en de tekst

De artikelen dienen gelezen te worden als interpretaties van de auteur, en dienen niet direct als waarheden te worden aangenomen. Dit is van belang omdat het laat zien; wat een tekst zegt, wat een tekst doet en wat een tekst uiteindelijk betekent. Op deze manier leer je het herkennen van verschillende theoretische perspectieven. Zo kun je zelf van kritisch lezen naar kritisch schrijven gaan en alle standpunten onderbouwen en beargumenteren.

Hoe sta jij als researcher tot deze tekst

Daarnaast moet je ook rekening houden met hoe jij, als design researcher, je verhoud tot de auteur? Wat is de actie van de tekst en wat doet het met jou? Dit is belangrijk omdat je zo leer een tekst je eigen te maken. Het is belangrijk om te kijken wat de context van het artikel is zodat je kun kijken waar jij staat in het actuele debat: positioneren van jezelf als ontwerper en kun je je referentiekader bepalen.

< Terug naar het overzicht

Master Design - Opdracht

Pitch Poster – Grijs gebied interactie- en visueel ontwerp

De pitch poster is onderdeel van het startdocument waarmee de master design van start gaat. Hierin wordt kort de kern van het onderzoek samengevat. Voor nu ligt de focus op het grijs gebied tussen interactie- en visueel ontwerp. De afbakening van je onderzoeksgebied is niet definitief maar voortdurend in ontwikkeling,  dit is namelijk afhankelijk van wat er uit de research komt.

Bekijk de Pitch poster

< Terug naar het overzicht